En festival för alla

Modersmålsfestival är till för att skapa glädje och välmående i våra grannskap. Du kan dela med dig av dina talanger, förmågor och intressen. 

Som modersmålselev kan du berika andra genom att dela med dig av din kultur och traditioner. Det stärker din identitet och det att kunna tänka, kommunicera och lära är en bra utgångspunkt. Genom språket så utvecklar vi vår identitet, vi uttrycker våra känslor och tankar och vi förstår hur andra känner och tänker. Det gör att vi kan förstå och verka i samhällen och grannskap där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

Som modersmålslärare är det viktigt att uppmuntra till språkförståelse och följa Skolverkets läroplan. Men det finns mycket mer att göra för att skapa entusiasm och engagemang. Därför finns Modersmålsfestival, för att skapa en plattform för kulturella uttryckssätt, där elever, lärare och föräldrar skapar naturliga mötesplatser för kulturuttryck och trivsel i mångfald. 

Som föräldrar är dina barn både din och min framtid. Genom att skapa glädje och engagemang genom språk, kultur och traditioner bidrar du till en social trygghet och glädjen i att kunna uttrycka sig på modersmålet. När ni föräldrar, era barn tillsammans med lärarna och civilsamhällets aktörer planerar för Modersmålsfestival så bidar ni inte enbart till en enskild aktivitet, men något mycket större. Därför finns Modersmålsfestival. 

Elevarbeten och kulturprojekt

Låt kreativiteten flöda. Låt ett mångfald av kulturprojekt ingå i Modersmålsfestival. Låt inte den internationella modersmålsdagen enbart bli en enstaka händelse utan mål eller mening. Tänk större. 

Genom att involvera modersmålselever, lärare och föräldrar i planeringen för Modersmålsfestival förbättrar vi samarbeten som leder till bättre kulturella uttrycksformer. 

Låt språkarbetet börja och utgå från varandras intressen, förmågor och talanger. Gör videor där ni dokumenterar traditioner, berättelser och konstprojekt. Utveckla kreativiteten tillsammans och visa fram ert arbete på Modersmålsfestival. 

Genom de möjligheter som Modersmålsfestival ger kommer vi att se många spännande kultursatsningar i våra grannskap de kommande åren. Genom partnerskap mellan elever, lärare, föräldrar och skolan bidrar ni till grannskapsbygget. 

Modersmålsfestival handlar därför om grannskapsbygge. Och vem vill ställa sig utanför? 

Alla ska delta på Modersmålsfestival och alla kan medverka med sina talanger och intressen. 

Börja planeringen av festivalen och internationella modersmålsdagen redan i dag!