Intressenter, deltagare och medarbetare

Modersmålsfestival har ett antal deltagare som skapare en bra ram för UNESCO:s internationella modersmålsdag. De viktigaste intressenterna, deltagarna eller medarbetarna är:

Modersmålselever

Modersmålselever

Modersmålseleverna är den primära målgruppen och är en entasiastisk grupp barn och ungdomar som har mycket fantasi och kreativitet. Speciellt juniorungdomarna (11-15-åringarna) spelar en viktig roll för att göra Modersmålsfestival till en uppskattad händelse för att fira mångfalden och uppskatta varandras talanger och förmågor. 

Ungdomar blir viktiga för Modersmålsfestival, men även för att upptäcka grannskapets tillgångar och resurser. De har tid efter skolarbetet till att medverka i kulturprojekt. De är idérika och kreativa. De har en naturlig koppling till sitt närområde och de har drömmar och önskemål. 

Vad kan ni elever göra för roliga saker?

 

Modersmålslärare

Engagerade modersmålslärare, som tillsammans med sina modersmålselever arbetar med till exempel digitalt berättande, identitet och språkkultur utifrån Skolverkets läroplan skapar energi och entusiasm när de deltar för att skapa trivsel i mångfald. 

Civilsamhällets aktörer

Civilsamhällets aktörer

Klubbar, lag, föreningar, organisationer, trossamfunden och studieförbunden, tillsammans med eldsjälar, företag och entreprenörer är viktiga deltagare för att skapa en bra Modersmålsfestival och för att etablera bra förhållanden för samarbeten och trivsel i mångfald. 

Äldre och pensionärer

Äldre och pensionärer

Äldre människor och pensjonärer är viktiga resurser för Modersmålsfestival. De spelar en betydelsesfull roll för att överföra kultur, traditioner och historier till  bland annat modersmålselever och lärarna. Det kan bli värdefullt för Modersmålsfestival. De äldre är själva föräldrar och har många erfarenheter, talanger och förmågor. De har dessutom mycket tid och tillsammans i grupper kan de skapa förutsättningar för trivsel imångfald. 

Vart organiserar man internationella modersmålsdagen?

Partnerskap för kultur och trivsel i mångfald

Det finns många deltagare och intressenter som kan bidra till Modersmålsfestival och trivsel i mångfald. En nyckel för att frigöra individens förmågor, talanger, möjligheter och intressen är att se varandra och lyssna på varandras berättelser.

Modersmålsfestival kan vara en sådan utgångspunkt, där elever i sitt språkarbete presenterar olika kulturprojekt som leder till samtal och engagemang. 

Genom att flera deltar i samtalet bidrar vi till att skapa bättre samhällen, städer och grannskap. 

Du är välkommen att medverka på Modersmålsfestival och utforska de möjligheter som finns i ditt grannskap.

Ta kontakt med intressenterna här och planera för ett bra program på Modersmålsfestival, inte bara i år, men förbereda gärna för nästa år. 

Föräldrar

Föräldrar är viktiga resurser, som medverkar till att barnen blir medveten om sin unika kultur och samhörigheten i grannskapet. Föräldrarnas roll är stor och de ingår som en naturlig partner tillsammans med sina barn, lärare och skolan i kommande satsningar för trivsel i mångfald i det området där de bor. 

Konstnärer och artister

Kulturarbetare, författare, musiker, artister och konstnärer spelar en viktig roll för att etablera Modersmålsfestival och för att skapa trivsel i mångfald. Genom samarbeten och kulturella uttrycksformer med elever, lärare, föräldrar och civilsamhällets aktörer skapas kreativa zoner och verksamheter som bidrar till att utveckla våra grannskap.