Festivalidéer – elever

Alla förtjänar en bra festival – och därför välkomnar vi ett mångfald av idéer till vad ni elever kan göra på Modersmålsfestival. Festivalen har ett sammanhang med UNESCO:s internationella modersmålsdagen, men aktiviteterna behöver inte ske exakt den 21 februari. Förutom att undersöka språk, kultur och kopplingar till Agenda 2030 och grannskapssatsningar för trivsel i mångfald i en festlig sammanhang finns det ett antal aktiviteter ni elever kan göra:

AktivitetSvårighetLSMSHS
• Göra en lista på antal språk som eleverna talar i din klass. Presentera resultatet för dinklass.1xxx
• Gör en lista på antal språk som finns på hela skolan (behöver hjälp från modersmålslärarna). Presentera resultatet för din klass.2xx
• Gör ett kalkylark eller ett diagram över antal språk i varje klass och totalt för skolan och se samband. Presentera för alla klasser och skolledningen. 3x
• Gör en språkworkshop där ni försöker lära er hälsningsfraser på olika språk.2xxx
• Gör en konsert där artister sjunger på olika språk.3x
• Hälsa på dina klasskompisar på olika språk.1xx
• Konstruera ett samarbetsspel tillsammans med olika språkstationer där ni får poäng per hälsningsfras ni kommer i håg.3xx
• Gör en språklabyrint där ni letar efter dolda språkskatter inuti labyrinten2xx
• Gör en podcast där ni intervjuar varandra i små grupper. Ni kan presentera olika hälsningsfraser och kända, coola ord som finns på varje språk3xx
• Gör ordlistor på 100 ord på olika språk i ett kalkylark. Varje ord fins på varje rad, och varje språk får sin egen kolumn. Hjälp varandra med att fylla i olika ord och språk. 3x
• Ta reda på olika länders traditioner och presentera 3-5 länder som du inte känner så bra. 2xx
• Hitta musik på ett språk som någon annan i klassen talar och få en översättning av texten och melodin betyder.2xx
• Gör bokstavtårtor på olika alfabet, forma som olika bokstäver med marsipan eller olika mönster på tårtan för varje språk.3xx
• Gör pussel på olika språk med vanligaste hälsningsfraser.2xx
• Spela Gissa vem jag (Guess Who) eller "What Am I", med intressanta teman från olika länder, traditioner och språk.2xx
• Gör en skattjakt där ni utforskar varje land, ställer frågor och får poäng för varje rätt svar.2xx
• Använd Story Cubes och berätta spännande berättelser om olika länder och traditioner. 1xx
• Spela olika Kahoot! där temat är olika länder, kulturer, traditioner och språk. Utmana varje klass och gör tävlingen svårare.3x
• Gör olika språktävlingar där ni elever presenterar olika språks konstigaste ord3xx
• Bjuda in några intressanta musiker, konstnärer och artister till klassen och gör ett att trevligt program.2xx
• Gör fina och vackra ord på olika språk (ord som väcker hopp, som ser möjligheter) och skapa collage.2xxx
• Gör video där ni försöker lära varandra hälsningsfraser på olika språk.2x
• Lyssna på olika dikter på olika språk, lyssna på musik och skriv egna dikter och ha en utställning av dikter och fina ritningar2xx
• Dramatisera olika länders berättelser.1xxx
• Visa korta sekvenser av dubbade filmer med kändisar och gissa vad kändisen säger på det dubbade språket2x
• Ha en skrivarstuga där ni försöker direktöversätta poesi, dikter, ord och uttryck och leta upp idiomatiska uttryck på olika språk.3xx
• Gör en kollage med elevernas foto från hemlandet. Skriv ut i A5/A4/A3 format. 1xxx
• Gör en digital presentation med bilder från olika länder och traditioner. 2xx
• Skapa en fin poesivägg: Använd kartong och bilder. Skapa olika "stationer" (A3-format) med ramar, foton, dikter, poesi och pynta hela klassromsväggen. 2xx
• Bjuda in alla föräldrar på din gata till en dikt- och poesikväll på olika språk. 2x
• Gör en matlagningsfest i grannskapet där du bor - skapa mat tillsammans och ha knytkalas2xx
• Hitta konstnärer och musiker på orten där du bor och gör en Modersmålsfestival med dina grannar.2x
• Gör ett bokbord med spännande berättelser från olika länder i klassrommet, alla elever tar med 2-3 böcker.1xxx
• Klippa och vika ut olika origami-blommor och gör fina dekorationer där olika blommor symboliserar varje språk. 2xx
• Bjuda in till en blomster och fruktfest där ni visar fram blommor och smakar på frukter från olika världsdelar. 2xxx
• Skapa festivalkänsla när ni pyntar klassrummet med färger, tyger och naturbilder från olika länder. Lägg till berättelser och historier, och inspirera varandra. 2xx
• Gör en presentation av olika djur från olika länder och skriv upp namnen på de vanligaste husdjuren.1xx
• Visa fram olika nationaldräkter, fest och vardagskläder och skapa en fin festival på skolan där olika länder tävlar med varandra. Ordna en fin festival där föräldrar och alla som bor runt skolan inviteras till Modersmålsfestival.3xx
• Invitera musiker och diktare att göra ny musik tillsammans och presentera de nya låterna på Modersmålsfestival3x
• Skapa festivalkänsla när ni tar fram olika glädjeord (roligt, mysigt, glad, trevligt, vänlig, kul etc.) och skapa en "vänlig vägg" med färgrika texter och gör en collage på olika språk. 2xx
• Hitta olika dansrytmer från olika länder och lyssna på skillnader och likheter och försök att göra nya rytmer. Gissa vilket ursprungsland rytmerna kommer från. 2xxx

Förkortningar: LS = Lågstadiet, MS = Mellanstadiet, HS = Högstadiet