Dela

Civilsamhällets klubbar, lag, föreningar, organisationer, trossamfund och studieförbund, tillsammans med eldsjälar och entreprenörer blir centrala aktörer för att Modersmålsfestival kan leva upp till UNESCO:s grundtanke om inkludering, om kulturell mångfald. De blir även betydelsesfulla för att inkludera Agenda 2030, Globala Mål nr. 11 om hållbara städer och sam-hället i festivalprogrammet. 

ENGAGERA

MEDVERKA

Det är helt okej!

Ta del av succén!

Vi är övertygad om att Modersmålsfestival blir en viktig kultursatsning för att bemyndiga barn, ungdomar och vuxna i festivalprogrammet. 

Det finns många specialist-grupper runt om i landet.  Hur kan vi minska polarisering och exklusivitet i samhället? Hur kan vi skapa en ömsesidig kultur av samverkan och sam-arbete? Hur kan din förening eller organisation medverka på Modersmålsfestival? 

Modersmålsfestial är till för att skapa möjligheter för att engagera så många som möjligt som ett stöd internationella modersmåldagen runt om i Sverige. Vi ser fram emot att ta del av er medverkan och ert engagemang för att skapa en fin ram runt Moders-målsfestival. Det ger styrka och motivation till kommande års satsningar på Modersmålsfestival. 

SKAPA

MÖJLIGHETER!

Kom i gång!

Låt oss börja!

På några veckor kan vi göra underverk. Med ert stöd kommer Modersmålsfestival 2022 bli startskottet för många års engagemang där vi mobiliserar ungdomar och bidrar till många fina lokala projekt i våra grannskap. 

Harald karta
Måns Rybäck

Harald

Grannskapsadministrator med glimten i ögat.

Måns

Lärare och musiker som ser många möjligheter ...