Varför

Modersmålsfestival?

Hitta skälen att fira Modersmålsfestival och medverka på  Internationella modersmålsdagen 21 februari 2022.

En festival för alla

Modersmålselever presenterar sitt språkarbete genom bland annat videoklipp och konstprojekt. Modersmålsfestival dokumenterar internationella modersmålsdagen runt om i Sverige och bidrar till att öka kunskapen om modersmål samt ser närmare på grannskapsprocesser för trivsel i mångfald och partnerskap mellan elever, lärare och föräldrar. 

Ha trevligt och roligt

I allt vi gör uppmuntrar vi till att ha roligt och skapa en bra lärande atmosfär. Genom trivsel i mångfald lär vi av varandra från olika kulturer.

Kreativa dagar

Modersmålsfestival har som syfte att skapa kreativitet i klassrummen, men även trivsel i mångfald i våra grannskap. Låt elever, lärare och föräldrar delta i spännande kreativa och skapande aktiviteter. 

LÅT OSS HA

ROLIGT!

Internationella modersmålsdagen är mer än enbart en dag – det är en festival med glädje, musik, dans, konst, kultur och samarbeten. Ta del av idéer och tips till vad ni kan göra tillsammans.  

Konstnärer för mångfald

Genom Modersmålsfestival söker vi dig som är konstnär. Kanske är du elev, lärare och föräldrar och ser dig själv som partner och en positiv förebild för grannskapssatsningar för trivsel i mångfald. Då vill vi höra från dig! Tillsammans  bidrar vi alla med våra talanger, förmågor och insikter för att skapa vacker konst. 

Stockholm

Hitta dina talanger

Delta i grannskapssatsningar för trivsel i mångfald genom att utveckla språkförmågor och se varandras talanger och förmågor. Dina intressen är viktiga. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för skolarbete, språkutveckling och trivsel i mångfald.

Vattenmålning Valsta

SKAPA TILLSAMMANS

Genom att koppla konst, kultur, musik, teater, dans och språk till grannskapssatsningar för trivsel i mångfald bidrar modersmålselever, lärare och föräldrar till det kulturella grannskapsbygget. Dina insikter, talanger och dina förmågor är därför viktiga för kommande kultursatsningar i lokalsamhället. 

DJ Maytan

DJ Maytan

Projektledare musik

Nik Dee Dahlström

Nik Dee Dahlström

Teater och dramaansvarig

Harald

Harald Karlsen

Projektledare

Irina Jonsson

Irina Jonsson

Konstansvarig

Cynthia

Cynthia Mytan

Projektledare modersmål

Vårt duktiga team

George Graham Foundation

Mångfaldsfestival

Mångfaldsfestival blir årets slutevent där de som ingår i föreningar, workshops och studiecirklar visar upp sina satsningsområden från varje grannskap och närområden
inom kommunen.

Grannskapsodden

Grannskapspodden handlar om alla som medverkar i våra grannskap för att se varandras talanger, intressen och förmågor. 

Kultur och musik

Ett av Stockholmsregionens mest professionella storband står till grund för en mångfaldsshow med världsartister. Vi spelar även efter traditionella önskemål till ditt kulturella evenemang.

Dela med dig

Dela-med-dig-workshops är till för dig att ta fram dina intressen med andra och etablerar projekt som gagnar dig själv, gruppen och samhället. Gärna i ditt grannskap.