Festivalidéer – lärare

Som lärare kan ni vara möjliggörare för en fantastisk Modersmålsfestival. Det behöver inte vara så svårt – och med litt planering kan ni med enkla medel ha en Modersmålsfestival på er skola, eller i skolans grannskap. Modersmålsfestival behöver inte vara exakt på dagen 21 februari (Internationella modersmålsdagen). Festivalen kan vara när som helst (i princip). Huvudsaken är att ha kul tillsammans med modersmålseleverna, deras föräldrar och andra lärare.

Genom kollegialt lärande, digitala berättelser och kreativa uppträdanden från eleverna, engagemang av alla goda krafter kan ni skapa en bra festivalkänsla.

Här är några idéer som ni kan göra:

Aktivitet
•Gör en Kahoot! med tema från olika länder, språk och kulturer.
•Låt eleverna göra en digital presentation om sitt hemland och kultur.
•Gör en podcast där eleverna intervjuar varandra.
•Gör små videofilmer (via mobilen) och låt eleverna göra en kort presentation från sitt hemland.
•Låt eleverna pynta klassrummet med bilder, collage och fina färgrika tavlor som de har gjort med citat, ordspråk som väcker nyfikenhet och intresse att lära sig om olika kulturer
• Använd Story Cubes och låt eleverna skapa engagerande berättelser.
• Sök projektmedel för att integrera konst och kultur i skolans verksamhet. Då får ni medel att köpa in rekvisita för att göra en teater eller utrustning för att skapa en ordentlig Modersmålsfestival.
• Ha rådslag med de andra lärarna om hur ni kan skapa en bra festivalkänsla på skolan.
• Bjud in föräldrarna och eleverna och ha rådslag för hur ni tillsammans kan skapa en bra Modersmålsfestival för att markera internationella modersmålsdagen.
• Gör språklabyrinter och skapa skattjakter där eleverna får hitta olika ord på olika språk. De får poäng för rätt svar.
• Bjud in föräldrar för att göra en presentation om hemlandets språk, kultur och musik.
• Bjud in konstnärer, trubadurer, poeter, artister och musiker för att skapa trivselstimmar från olika världsdelar.
• Gör ett digitalt projekt tillsammans med klasser från andra länder. Studera Agenda 2030, där ni delar miljöprov från klassens grannskap med den andra klassen. Gör regelbundna mätningar och få fram intressanta resultat (om grannskapets språk, kultur, demografi, socioekonomiska förhållanden m.m.)
• Kartlägg skolans grannskap och identifiera alla språk, kulturer, traditioner tillsammans.
• Koppla språk och kultur till matematik, geografi, biologi, fysik, kemi m.m. och ta fram intressant statistik om grannskapet runt skolan och presentera resultatet på Modersmålsfestival.
• Bjuda in klassens föräldrar och ta fram ett intressant festivalprogram som förvånar eleverna.
• Berätta om dina egna traditioner och kultur för eleverna
• Gör en miniatyrstad eller olika grannskap, städer där ni för fram olika kulturer och språk och undersöker trivselsfaktorer.
• Skapa språka-på-timmar, där ni visar fram olika dialekter inom olika språkområden.
• Ta fram och lyfta fram olika kulturers glada melodier och konstformer och gör trivselstimmar.
• Bjud föraldrar att ta med sig internationell mat och ha olika maträtter som ni elever, lärare och föräldrar delar på, knytkalas.
• Utforska grannskapet runt skolans kulturliv, språkområden och musikliv. Gör en presentation och följ upp varje år för att se hur grannskapet utvecklas.
• Bjuda in poeter och konstnärer som lär ut hur man skriver dikter och gör konstverk tillsammans.
• Gör en lista på olika hälsningsfraser på olika språk och presentera dagens ord för eleverna under en festivalvecka.