Föräldrar tar fram talangerna

Föräldrar skapar möjligheter och är barn och ungdomars förebilder. Låt Modersmålsfestival bli startskottet för trivsel i mångfald

Sträva med dina bästa krafter för att träna dina barns och ungdomars modersmål för trivsel i mångfald. Låt oss börja med Modersmålsfestival!
Skaparkraft
Superkraft

En festival för trivsel i mångfald

Var med och skapa glädje och välmående!

Olika skor

Träna språk

Skapa en atmosfär av glädje när ni tränar språk och lär er tillsammans. Ha roligt och utforska språkets hemligheter. Skapa tid för språk och språklekar. Språket ska användas och ska inspirera.

Utforska kulturen

Hur kan er kultur bidra till bättre hälsa, bättre energi, ett bättre liv? Använd alla kulturella uttryck för att utforska trivsel i mångfald. Dina traditioner, kultur och insikter är viktiga. 

Skaparglädje

Skapa med konst, musik, språk, teater och dans. Låt barn och ungdomar utforska sin skaparkraft genom sin kultur och sin förståelse av traditioner och fira mångfalden tilllsammans med oss. 

Låt dina barn och ungdomar få vara med och skapa trivsel i mångfald på Modersmålsfestival!

Vad har grannskap med modersmål att göra?

När du ser att språk, kultur och identitet går hand i hand med trivsel i mångfald – då vet du att hela grannskapet ska vara med och dela på glädjer och möjligheter. Modersmålsfestival vill öppna upp för samarbeten de kommande åren. 

Sätt stora mål för Modersmålsfestival

Skaparglädje

Ni skapar tillsammans
för framtiden

Konst och kultur

Genom konst och kultur främjas harmoni

Alla hjälper till

Dela med dig av era traditioner och insikter - alla deltar.

Universum

Sprid glada tankar

Skaffa nya vänner och gör någon glad.

Utforska grannskapet

Vilka är dina grannar? Kan du deras kultur?

Dela med dig

Bli handledare i en studiecirkel om din kultur!

Allt du kan tänka dig är verkligt.

Pablo Picasso

Ett liv som ägnas åt att göra misstag är inte bara mer hedervärt, utan mer användbart än ett liv som ägnas åt att inte göra någonting.

George Bernard Shaw

Du måste ha kaos inom dig för att föda en dansande stjärna.

Friedrich Nietzsche

Vilken dåre som helst kan vara glad. Det krävs en man med riktigt hjärta för att göra skönhet av saker som får oss att gråta.

Clive Barker

Konst är lögnen som gör det möjligt för oss att inse sanningen.

Pablo Picasso

Jag drömmer om min målning och jag målar min dröm.

Vincent van Gogh

Fira mångfalden med oss!

Låt alla föräldrar medverka till att skapa goda möjligheter för barn och ungdomar att utforska sin kultur, sitt språk -
för glädje och välmående.

Succé!
0 %

Uppmuntra varandra

Utgå från era intressen och uppmuntra varandra att skapa tillsammans.

Få fram er styrka

På Modersmålsfestival hittar ni varandras styrkor.

Ha roligt tillsammans

Modersmålsfestival ska vara roligt, utmanande och lärorikt.

Vad vill du bidra med på Modersmålsfestival?

Låt inte internationella modersmålsdagen bara bli en liten 20 minuters föreläsning. Gör något roligt. Genom Modersmålsfestival kan ni föräldrar skapa ett bra evenemang tillsammans med elever och lärare.

Modersmålsfestival

Tar fram talanger och förmågor

Alla kreativa uttrycksätt som kan ge styrka åt trivsel i mångfald för kommande festival och grannskaps-satsningar är av stort värde.  Föräldrar spelar en viktig roll som katalysator för att stödja sina barn och ungdomar. 

Festivalpuls

Deltagare
Hur många som deltar 80%
Glädje
Hur många som gillar Modersmålsfestival 90%
Mångfald
Hur många som uppskattar mångfald 95%

Ta vara på festivalkänslan

Kontakta vårt team

George Graham Foundation

Harald Karlsen

E-post

info@ggfsweden.org

Phone

073-641 56 00

Website

ggfswseden.org