Välkommen som artist!

Mångfaldsfestival – som markerar internationella modersmårsdagen 21 februari är till för att skapa glädje och välmående, genom olika kulturuttryck som utgår från UNESCO:s grundvärderingar. Det handlar om språk, inkludering, tolerans, respekt. 

Genom ditt bidrag på Modersmålsfestival skapar vi energi som förtydligar modersmål som en viktig, inte enbart pedagogisk funktion, men även en viktig grannskaps- och samhällsfunktion. 

George Graham Foundation välkomnar dig som vill delta med oss för att berika modersmålsdagen på olika skolor och i olika sammanhang där modersmålselever, lärare, elever och skolor, som ser sig som partners för trivselsaktiviteterna, bidrar tillsammans. 

Vill du medverka på Modersmålsfestival 2022?

Kontakta Harald Karlsen, 073-641 56 00 eller skriv till harald.karlsen@modersmalsfestivals.se

Vad kan du förvänta?

Modersmålsfestival sker i regi av modersmålsenheter och skolor runt om i landet. Varje skola har aktiviteter. Som artist kan vi koppla dig till olika skolor där du kan framföra din musik, delta med din workshops inom en mängd kulturuttryck utifrån de olika skolornas intresse och budget. 

George Graham Foundation har begränsad kapacitet att hjälpa dig att göra projektansökan, men du är välkommen att ingå i vår verksamhet för att ta del av de projektstöd vi själva ansöker om. 

Ditt bidrag som artist är emellertid viktigt i kommande kulturella grannskapssatsningar, och genom Modersmålsfestival får du många nya kontakter.