Varför engagera sig

Varför ska civilsamhällets aktörer engagera sig när det gäller internationella modersmålsdagen – eller ens se att de har något med Modersmålsfestival att göra? Är inte det här enbart en skolfråga eller nåt som inte berör föreningar, lag, klubbar, organisationer, eldsjälar, entreprenörer och företag? Det är en viktig och avgörande fråga. 

Modersmålsfestival är i grunden mycket mer än enbart en festival. Det handlar om samarbeten, att bygga broar, skapa kreativitet, se möjligheter och inge hopp. 

I och med att våra grannskap runt om i Sverige består av människor från olika kulturer, religioner, med olika språk och olika insikter, är det avgörande att ta tillvara alla människors förmågor, intressen, talanger och insikter. Modersmålsfestival är till för just det – och då blir det extra roligt när alla är med och firar – och glädjer sig över mångfalden. 

Speciellt ungdomar, som nu får en mandat att vara i framkanten på lärandets arena tillsammans med föreningslivet blir vitala och engagerande ”främjare” av Modersmålsfestival, som stöd till UNESCO:s grundtanke och Agenda 2030, bland annat delmål 11 som handlar om hållbara städer och samhällen. 

Civilsamhället