Kreativa händer

Låt oss inspireras och skapa tillsammans

Låt kreativiteten flöda och var med att skapa en bra Modersmålsfestival i ditt grannskap och på skolan. Tillsammans med din modersmålsklass, dina klasskompisar och dina vänner inspirerar ni varandra och skapa årets bästa digitala festival.  Det behövs. UNESCO visar att teknologin kan vara en viktig faktor tillsammans med modersmålet för att skapa en bra inlärning och därför finns Modersmålsfestival. Vi ser många utmaningar och många möjligheter. Speciellt unga människor som går igenom en kritisk fas i livet kan vara med att påverka, och göra sin röst hört. Ni kan göra skillnad. Starta i dag tillsammans. Här berätter vi hur du kan skapa en bra festivalkänsla.

Modersmålselever - relationsbyggare

Vill du vara med att utveckla ditt grannskap? Då ska du bli en relationsbyggare. Ni modersmålselever (och skolelever) är verkligen eldsjälar som träffas i ert grannskap och ser till att en grannskapsprocess startas. Ni visar vägen och bistår familjer, era syskon, vänner och andra ungdomar, hur ni samtalar med varandra, förstå olika kulturer och värdesätter grannskapets mångfald.

Hur vill du ha det i ditt grannskap och hur kan Modersmålsfestival vara med att skapa bra möjligheter? Ett grannskap sjudande av liv, med workshops, studiecirklar, med skolan i grannskapet — en lärande miljö för barn, ungdom och vuxna. Eller ett dött grannskap, där ni grannar och ungdomar kritiserar varandra och speciellt ungdomen, som hänger i korridorerna, på macken eller på ungdomsgården …?

För att få igång något nytt är tanken att Modersmålsfestival ska ger er ungdomar ett viktigt uppdrag i grannskapet. Internationella modersmålsdagen 21 februari kräver lite insatser från er elever och skolorna. Och det krävs att ni ser på grannskapet med nya ögon …

Ni ungdomar är mycket mer resursstarka än vuxna tror, ni har en stark vilja och en kraft som gör att grannskapet får nya impulser från dem. Hur kan vi förstå det?

Det är inte enkelt och det är relativt oprövat (Modersmålsfestival är just nu ett experiment). Det finns massor av ungdomsaktiviteter, allt för veckans alla dagar och ännu fler timmar — så det är omöjligt att hinna med allt.

Modersmålsfestival kräver därför en helt ny strategi där alla era kreativa, konstnärliga aktiviteter samordnas och koordineras mot grannskapens och speciellt de yngre juniorungdomarnas (11-15-åringarnas) behov.

Och vet du vad grannskapets behov är? Inte? Då blir det än svårare.

Hänger du med?


Vänskapscirkel

Jag tror vi har mycket att förlora när ni ungdomar inte bemyndigas (svåra ord: ges befogenhet, ges makt, ges rättigheter), när vi vuxna inte lyssnar på er och inte tar del av era insikter för att förstå grannskapen bättre.

Och vem är vi? Vi, det är jag, du, mina grannar, dina grannar, föräldrar, morfar och mormor, farmor och farfar, syskon, skolansvariga, kultur- och fritidsansvariga på kommunens ungdomsklubbar, föreningsledare: alla som arbetar med eller har med någon ungdom att göra. Vi vuxna har ett ansvar: gå ut och ge ungdomarna ansvar för sin och vår gemensamma framtid och börja smått i grannskapet där ni bor. Därför finns Modersmålsfestival! Helt enkelt. 

Hur gör skapar vi då en modersmålsfestival? Räcker det med att de vuxna samtalar med ungdomarna, att vi tillsammans utforskar läget, att vi tar reda på och undersöker vad vi kan göra tillsammans, och hur ni ungdomarna kan ta de första stegen i sitt grannskap?

Nej! Vi måste locka fram festivalkänslan. Vill ni ungdomar ta utmaningen? 

Modersmålsfestival i alla grannskap

Modersmålsfestival har flera syften, bland annat att ni ungdomar undersöker ert grannskap och ser hur ungdomarna kan ta mer plats och bli kreativa, idérika och glada ledare i grannskapet. Ni erbjuder hjälp och får hjälp från andra. Alla hjälper till i den här satsningen för Sveriges alla grannskap. Modersmålsfestival är mer än enbart Internationella modersmålsdagen 21 februari. Det ska syfta till en genomgående ändring i tankemönster och kreativitet. Har kommer ni ungdomar att bli superduktiga på att skapa en bra Modersmålsfestival.

Några verktyg på vägen till en bra Modersmåls-festival: se era ungdomars talanger, idérikedom, konstnärliga sinnen, kreativitet, era förmågor och insikter och undersök vilka värdegrunder ni vill arbeta med.

Färgrika ungdomar

Trodde du att Modersmålsfestival bara är på ytan, utan substans? Då trodde du fel. Modersmålsfestival handlar i grunden om att hjälpa varandra, vara trevliga mot varandra, förstå varandra och sätta våra aktiviteter, integrerad i grannskapets kreativa och konstnärliga kulturella aktiviteter.

Att entusiasmera och vara kreativa nyskapande och djärva ungdomar i grannskapet över tid kräver även att ni ser inuti er själva för att hitta nya lösningar och få nya tankemönster. Att glömma sig själv, sina inre drivkrafter, de mystiska goda egenskaperna (dygder), moral och etik, gör att det hela kommer att haverera.

Nu är jag inne på ett känsligt område: värdegrunder, andlighet och inre krafter inom oss. Behövs det för att skapa en bra Modersmålsfestival? Behöver vi mjuka värden, behöver vi se inuti oss själva för att sen blicka utåt?

Modersmålsfestival kräver nya verktyg

För att kunna Modersmålsfestival till en stor omfattande ändring i våra närområden och där vi bor — behövs andliga, ädla människor, som med ljuskraft står fram och hjälper till. Ni ungdomar är den här ljuskraften! 

En del undrar väl vart jag är på väg … Så här tänker jag: Modersmålsfestival handlar inte om underhållning, konst, musik eller materiella saker som ska ta er tid – som ska, just det enbart underhålla. Det handlar inte bara om materialism — då skulle våra insatser komma till korta. 

Modersmålsfestival handlar om att vi behöver lyssna på det tysta, kärlekens budskap. Den gyllene regeln måste tas fram. Tillsammans med er ungdomar behöver vi även alla föreningar, organisationer, klubbar, lag, trossamfunden och studieförbunden, som tillsammans med er eldsjälar hjälper till att skapa och ta fram Modersmålsfestival – där ni bor. 

Händiga män